Autorisasjoner

 • Autorisert radioforhandler kl. RFA
 • Autorisert radioinstallatør kl. RI
 • Autorisert teleforhandler kl. TFA
 • Autorisert teleinstallatør kl. TIA
 • Autorisert spredenett/nettverks installatør
 • Autoriserte elektronikere
 • Autoriserte svakstrømsmontører
 • Autoriserte telekommunikasjonsmontører
 • Autorisert verksted
 • Autorisert satellittforhandler
 • Autorisert radio-tv-video-forhandler
 • Autorisert IT kandidat
 • Autoriserte IKT operatører.
 • Autorisert nødradio spesialist.
 • Autorisert ICE forhandlerVåre priser:

Standard timepris er 980 kr + mva. For større oppdrag avtaler vi timepris med kunde.

Reise, diett og administrative tillegg, følger statens satser.Kontakt oss

Harstad Elektronikk as

Margrethe Jørgensensv. 3,
9406 HARSTAD
Tlf: 77 04 02 00
Mob 950 40 200post@harstad-elektronikk.no

Organisasjonsnummer:
959393400

Alternativer:
Faktura kan sendes:
faktura@harstad-elektronikk.noIBAN: HAS BNO 21 XXX
SWIFT: NO09 4730 05 52974